Bornholm: Vang

 


   

wanderweg1.jpg

Ringebakkerne (ca. 3 km)

Fra havnen går man mod syd ad Vandmøllevej og når efter ca 200 m den gamle mølle.
Den repræsenterer med sit overfaldshjul en type, som var talrig på Bornholm, men i dag er kun denne bevaret.
Man krydser bækken og fortsætter mod syd ad redningsstien. Efter ca. Vz km fører en bro henover den dybe kløft, gennem hvilken materiale fra det nu nedlagte Vang Granitbrud blev transporteret ned til kysten.
Den iøjnefaldende jernbro er udført af kunstneren Peter Bonnén.
En lille kilometer længere fremme passerer man flere vandfyldte stenbrud. »Klondyke« kaldes dette område hvor den grå Vang Granit blev brudt i slutningen af 1800-tallet.
Ved det største af disse brud, forlader man redningsstien og når efter et par hundrede meter cykelvejen mellem Allinge og Hasle. Den følger man mod nord forbi en gruppe huse og videre ca. 300 m i østlig retning, hvor en sti går stejlt ned i Ringedalen.
Stien leder vest om den øverste afvandmøllens mange damme og efter et par hundrede meter, er man tilbage på Vandmøllevej.

wanderweg2_Hammershus.jpg

Sloslyngen til Hammershus (ca. 7 km

Fra havnen følger man landevejen op til første sving, hvor man drejer til venstre ad Finne-dalsvej. Efter ca. 54 km møder man på vensre hånd en parkeringsplads fra hvis nordvestlige hjørne redningsstien udgår.
Man går nordpå gennem skoven og senere over åbne lyngarealer. Et par km fremme møder man igen tæt vegetation som først åbner sig, når man står på den mægtige mølledæmning syd for Hammershus.
Man kan fortsætte ad stien op langs havsiden til Løvehovederne og ruinerne, eller man drejer op gennem Mølledalen og vælge stien til højre som krydser dalen og fortsætter i den snævre Paradisdal gennem tæt bevoksning af forkrøblet eg og avnbøg. Man kommer tæt på asfaltvejen ved Ålekistesvinget, men stien svinger derefter mod vest og passerer Trois¬bjerg, hvorfra der er en fantastisk udsigt til Hammershus.
Derefter går det igen sydover hvor Komyr passeres, og kort efter befinder man sig på Finnens top med en flot panoramaudsigt over Østrersøen.
Herfra skal jætten Finn have kastet store klippeblokke mod Lund kirke. En af dem smuttede ud af hans hånd og ligger nu i vandet tæt ved kysten. Fra toppen følger man stien gennem smuk enebærvegetation til parkeringspladsen og videre til Vang.


  Bornholm
Ferie på Bornholm