in

Nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không?

van ly truong thanh

Hãy cùng kiểm tra hiểu biết và trí tưởng tượng của mình bằng 10 câu hỏi hình ảnh sau.

Chắc rằng ai trong chúng ta cũng từng biết về các địa danh nổi tiếng ở nhiều nước. Những địa điểm, cảnh vật ấn tượng đó như biểu tượng, “gương mặt thương hiệu” đại diện cho hình ảnh của một quốc gia. Thế nhưng, dù đã được học, được nghe giới thiệu nhiều nhưng qua thời gian có thể chúng ta sẽ đánh rơi mất một số thông tin cũng như hình ảnh tuyệt đẹp của những địa danh ấy.

Đừng lo, 10 câu hỏi hình ảnh sau sẽ giúp bạn ôn lại và nạp thêm hiểu biết về các địa danh nổi tiếng trên thế giới. Ở mỗi câu bạn phải nhìn hình chụp một phần của địa danh và bạn đoán xem đó là ở đâu. Vận dụng kiến thức đã có và trí tượng tượng, khả năng mô phỏng của mình để tìm được đáp án nhé!

Câu 1:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 1.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 1.

Câu 2:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 2.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 2.

Câu 3:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 3.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 3.

Câu 4:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 4.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 4.

Câu 5:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 5.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 5.

Câu 6:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 6.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 6.

Câu 7:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 7.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 7.

Câu 8:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 8.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 8.

Câu 9:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 9.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 9.

Câu 10:

Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 10.
Chỉ nhìn 1 góc nhỏ ảnh của 10 địa danh này, bạn có đoán ra đó là nơi nổi tiếng nào trên thế giới không? - Ảnh 10.

Nguồn: Brightside

10 câu hỏi về địa danh nổi tiếng thế giới kiểm tra kiến thức địa lý và trí tưởng tượng của bạn! - Ảnh 11.

KHÁM PHÁXEM TẤT CẢ

What do you think?

0 points
Upvote Downvote
7b 15780617919581383855091

8 câu đố giúp luyện mắt tinh như cú vọ và nâng cao khả năng tập trung quan sát, hãy thử sức nhé!